Vegan Vejetaryen Sertifika Kriterleri

Vegan - Vejetaryen Sertifika Kriterleri

Vegan Vejetaryen Kriterleri

Vegan Kriterleri


Ürün Yapısı

 • • Bileşenler (hammadde, yarı mamul, katkı maddeleri, koruyucular, tatlandırıcılar, taşıyıcılar, maya, enzimler vb. dahil),
 • • Ürün işlemeye yardımcı olan maddeler,
 • • Gıda katkı maddesi olmayan ancak işlenmiş veya işlenmemiş özellikteki hayvansal kökenli işleme yardımcıları ile aynı şekilde ve aynı amaçla kullanılan maddeler üretimde kullanılmamalıdır.
 • • Vegan nihai ürün üretiminin hiçbir aşamasında "hayvansal deneyler/testler" uygulanmamalıdır.

İçerik Gereklilikleri

 • • Hayvan kesim ve katledilmiş her hangi bir hayvan ve hayvan ürünleri olmamalı
 • • Balık veya diğer deniz hayvanları ve bunlardan elde edilen ürünler olmamalı
 • • Hayvansal kökenli aroma olmamalı
 • • Süt ve Süt Ürünleri olmamalı
 • • Yumurta ve yumurta ürünleri olmamalı
 • • Bal, arı sütü, propolis ve bal mumu olmamalı
 • • Hayvansal kökenli renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu, maya, enzim vb. olmamalı
 • • GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) yapılı veya içerikli olmamalı, (Maksimum bulaşma oranı %0.1)
 • • Hayvansal ürün kullanılarak işlenen yada üretim proses aşamalarında üretim faktörü olarak kullanılan bir hayvansal ürün ile üretilmiş hayvan dışı ürün, bileşen veya katkı maddesi olmamalı
 • • Taşıyıcı, katkı maddesi veya hayvansal kökenli bileşen olmamalı
 • • Hayvan derisi ürünleri, keçi kılı, koyun yünü ürünleri, ipek böceği vb. gıda dışı hayvansal ürünler de olmamalı
 • • Direkt veya endirekt olarak hiçbir hayvansal içerik olmamalıdır

Genel ve Süreç Gereklilikleri

 • • Üretim Prosesi, vegan kriterlerini sağlayacak şekilde dizayn edilmeli, vegan dışı üretim için vegan proses hattı kullanılmamalıdır.
 • • Bulaşma riski ortadan kaldırılmalıdır.
 • • Son üründe hayvansal ürünler veya yan ürünler ile kirlenme olmuş ise kirlenme maksimum % 0.1 (1/1000) olmalıdır.
 • • Maksimum kirlenme limitinin aşılması durumunda üretici gerekli önlemleri almalıdır. Üretici ayrıca; Üretim harici depolama ve dağıtım aşamalarını iyileştirmekle yükümlüdür.
 • • Üreticinin, hayvansal ürünlerle kontaminasyondan kaçınmak için düzenlemeler yapması şartıyla maksimum % 0.1'lik bir sapma değerinde olması ürünün vegan kategorisinden çıkmasına neden olmaz.
 • • GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) yapılı ya da GDO içerikli/bileşenli ürünler Vegan Gereklerini karşılamaz.
 • • Nihai ürünlere hayvan testi yapılmalıdır.
Vegan Vejetaryen Kriterleri

Vejetaryen Kriterleri


Ürün Yapısı

 • • Kesim ve Katledilmiş hayvan etleri ve işlenmiş et ürünleri hariç,
 • • Bileşenler (hammadde, yarı mamul, katkı maddeleri, koruyucular, tatlandırıcılar, taşıyıcılar, maya, enzimler vb. dahil),
 • • Ürün işlemeye yardımcı olan maddeler,
 • • Gıda katkı maddesi olmayan ancak işlenmiş veya işlenmemiş özellikteki hayvansal kökenli işleme yardımcıları ile aynı şekilde ve aynı amaçla kullanılan maddeler üretimde kullanılabilir.
 • • Vejetaryen nihai ürün üretiminin hiçbir aşamasında "hayvansal deneyler/testler" uygulanmamalıdır.

İçerik Gereklilikleri

 • • Hayvan kesim ve katledilmiş her hangi bir hayvan ve hayvan ürünleri olmamalı,
 • • Balık veya diğer deniz hayvanları ve bunlardan elde edilen ürünler olabilir,
 • • Hayvansal kökenli aroma olabilir,
 • • Süt ve Süt Ürünleri olabilir,
 • • Yumurta ve yumurta ürünleri olabilir,
 • • Bal, arı sütü, propolis ve bal mumu olabilir,
 • • Hayvansal kökenli renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu, maya, enzim vb. olabilir,
 • • GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) yapılı veya içerikli olmamalı, (Maksimum bulaşma oranı %0.1)
 • • Hayvansal ürün kullanılarak işlenen yada üretim proses aşamalarında üretim faktörü olarak kullanılan bir hayvansal ürün ile üretilmiş gıda veya gıda dışı ürün, bileşen veya katkı maddesi olabilir,
 • • Katkı maddesi veya hayvansal kökenli bileşen olabilir,
 • • Kolostrum olabilir,
 • • Hayvan derisi ürünleri, keçi kılı, koyun yünü ürünleri, ipek böceği vb. gıda dışı hayvansal ürünler de olabilir,
 • • En az bir madde veya birden çok maddeyi sağlamalıdır,
 • • Direkt veya endirekt olarak hiçbir et veya işlenmiş et ürünü olmamalıdır.

Genel ve Süreç Gereklilikleri

 • • Üretim Prosesi, vejetaryen kriterlerini sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Bulaşma riskini ortadan kaldıracak önemler alınmalıdır.
 • • Üretim Prosesinde et ve işlenmiş et ürünleri işleme veya üretiminden kaçınılmalıdır.
 • • Bulaşma riski ortadan kaldırılmalıdır.
 • • Son üründe hayvansal ürünler veya yan ürünler ile kirlenme olmuş ise kirlenme maksimum % 0.1'den (1/1000) olmalıdır.
 • • Maksimum kirlenme limitinin aşılması durumunda üretici gerekli önlemleri almalıdır. Üretici ayrıca;
 • • Üretim harici depolama ve dağıtım aşamalarını iyileştirmekle yükümlüdür.
 • • Üreticinin, hayvansal ürünlerle kontaminasyondan kaçınmak için düzenlemeler yapması şartıyla maksimum % 0.1'lik bir sapma değerinde olması ürünün vejetaryen kategorisinden çıkmasına neden olmaz.
 • • GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) yapılı ya da GDO içerikli/bileşenli ürünler vejetaryen gereklerini karşılamaz.
 • • Nihai ürünlere hayvan testi yapılmalıdır.