Vegan Kime Denir?

Vegan Kime Denir?

Vegan, vegan yaşamını ve felsefesini benimsemiş ve gündelik yaşamına uygulayan, et ürünleri, balık, kabuklu deniz ürünleri ve böcekler, süt ürünleri, yumurta ve bal gibi tüm hayvansal gıdalardan kaçınmanın yanı sıra hayvansal kaynaklı malzemelerden, hayvanlar üzerinde test edilen ürünlerden ve hayvanları eğlence için kullanan yerlerden dahil kaçınan kişiye denir.

Vegan Kime Denir?

Veganizm yada veganlık, et, yumurta, süt ürünleri ve diğer tüm hayvansal kaynaklı içerikleri hariç tutan bir tür vejetaryen diyetidir. Birçok vegan, rafine beyaz şeker ve bazı şaraplar gibi hayvansal ürünler kullanılarak işlenen yiyecekleri de tüketmemektedir.

Çoğu vegan, veganlığın tanımını sadece yiyeceğin ötesine geçecek şekilde genişletmekte ve uygulamaktadır. Veganlar ayrıca hayvanlar üzerinde test edilen tüm kişisel ve ev ürünlerinin kullanımından da kaçınır ve deri, kürk ve yün gibi tüm hayvansal kaynaklı gıda dışı ürünleri satın almaktan ve kullanmaktan kaçınırlar.

Bal gibi belirli yiyeceklerin vegan diyetine uyup uymadığı, ikinci el hayvansal ürünlerin, ikinci el dükkânından alınan deri ceket gibi ürünlerin vegan yaşam tarzına dahil edilip edilemeyeceği gibi konular birçok vegan için tartışmalı durumlardır. Ancak vegan diyet uygulayanların büyük çoğunluğu bal tüketmemektedir.

Veganlar, tüm canlıların yaşam ve özgürlük hakkına sahip olduğuna kuvvetle inanırlar. Bu nedenle, alternatifleri olmasına rağmen bilinçli bir varlığın hayatını sadece etini tüketmek, sütünü içmek veya derisini giymek için sona erdirmeye karşı çıkarlar.

Vegan bireyler, modern tarım uygulamalarının bir sonucu olarak hayvanların katlanabileceği psikolojik ve fiziksel strese de karşı çıkar. Dahası, birçok vegan, yumurta endüstrisi tarafından canlı erkek civcivlerin öğütülmesi veya kaz ciğeri pazarı için ördeklerin ve kazların zorla beslenmesi gibi çiftçilik endüstrisinin uygulamalarına karşı çıkarlar ve zaman zaman çeşitli protestolar ile kitleleri bu konularda bilinçli olmaya davet etmektelerdir.